بورس انواع کاغذ دیواری با تنوع طرح و رنگ

بورس انواع کاغذ دیواری با تنوع طرح و رنگ

ETRO Collection Item No: 517828 ترکیب نقاط قوت دو برند راش و اترو، نتیجه ای جز درخشش نخواهد داشت. جذابیت طرح های کلاسیک و ظرافت آن ها، غیرقابل انکار است. حال پیوند این ظرافت با مدرنیته و ایجاد فضایی سه بعدی، این درخشش را کامل کرده است.